Ta strona używa cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. nie pokazuj ponownie
Wybierz kategorię
Cool (0)
- Do biura (0)
- Do domu (0)
- Do pisania (0)
- Elektronika (0)
- Green (0)
- Lato (0)
- Moda (0)
- Narzędzia, breloki i inne (0)
- Podróż (0)
- Vitality i sport (0)
Voyager (4386)
- Beverly (15)
- Biuro (555)
- Czapki (211)
- Do pisania (641)
- Dom (526)
- Elektronika (222)
- Narzędzia (296)
- Podróż (1121)
- Wypoczynek (695)
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Firma ABT-S  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bogusławskiego 6/123  wpisana do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.bodzio.waw.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.bodzio.waw.pl
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.bodzio.waw.pl oraz e-mailowo na adres sklep@bodzio.waw.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele i święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do klientów realizowane są do godziny 13:00 o ile firma ABT-S nie ustanowi inaczej.
3.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4.    W zamówieniu klient wskazuje:
a) zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach
b)adres, na jaki ma być dostarczony towar,
c)sposób płatności
d)sposób dostawy
e)termin realizacji dostawy do klienta
f) informacje o wykonaniu znakowania na towarach (jeśli klient zamawia towar ze znakowaniem) oraz odpowiedni plik z logo w wersji wektorowej.
5.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00).
6.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
7.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a.    Telefon - 501953272
b.    E-mail – sklep@bodzio.waw.pl
c.    Adres korespondencyjny – ABT-S, Aleksandra Troczewska, ul. Bogusławskiego 6/123, 01-923 Warszawa

8.    Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
9.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1.    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm spedycyjnych. Firma ABT-S nie realizuje przesyłek za pobraniem. Klient nie ma możliwości osobistego odbioru towaru z siedziby firmy ABT-S lub magazynu, o ile ABT-S nie ustanowi inaczej.
2.    Opłata za wysyłkę (ceny w zł):
- do 30 kg:  od 24,80 złotych do 34,44 złotych (w zależności od magazynu). Koszt Wysyłki paczki powyżej 30 kg jest liczony indywidualnie. Wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski o ile ABT-S nie ustanowi inaczej.
3.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4.    Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 2 do 14 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski). Przed realizacją zamówienia Klient jest informowany o czasie oczekiwania na przesyłkę.

V. Formy płatności. Dokonywanie płatności. Ceny

1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a)zwykłym przelewem na rachunek bankowy
b) elektronicznym przelewem bankowym przed dostawą
Właściciel rachunku: ABT-S, Aleksandra Troczewska
mBank, Bankowość detaliczna BRE Banku S.A
Numer konta 87 1140 2004 0000 3602 7404 6298
2.    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia i/lub numer faktury Proforma wystawionej za zamówienie. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
3.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich
b) zawierają podatek VAT
c)nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz kosztów wykonania znakowania
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


VI. Reklamacja
1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2.    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3.    Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10.    Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12.    Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.    Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16.    Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@bodzio.waw.pl
4.    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. Bogusławskiego 6/123, 01-923 Warszawa.
6.    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8.    Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres ABT-S, Aleksandra Troczewska, ul. Bogusławskiego 6/123, 01-923 Warszawa.
VIII. Ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą ABT-S, Aleksandra Troczewska. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.bodzio.waw.pl.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ABT-S, Aleksandra Troczewska
ul. Bogusławskiego 6/123
01-923 Warszawa
sklep@bodzio.waw.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia/numer faktury Proforma....................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Polityka prywatności
1.    Postanowienia ogólne
1.    Dane osobowe są chronione przez ABT-S, Aleksandra Troczewska zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.    Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:
    Zakup z rejestracją – klient zakłada konto w sklepie ABT-S. Podczas rejestracji Klient proszony jest o wyrażenie zgody na dodanie swojego adresu email do listy klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera informującego o najnowszych promocjach oraz nowych produktach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.
    Zakup bez rejestracji – klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie ABT-S.  Klient ma także prawo do dopisania się do listy klientów usługi newsletter.
   
2.    Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest ABT-S, Aleksandra Troczewska z siedzibą pod adresem 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 6/123.
3.    Zakres przetwarzanych danych osobowych
1.    ABT-S, Aleksandra Troczewska. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
- adres email,
- imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- nr telefonu,
- adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
   w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia.
3.    Postawą weryfikacji zarejestrowanego klienta w sklepie ABT-S  jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło klienta. Obowiązkiem klienta jest należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
4.    Dane osobowe klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą hasła  i adresu email podanego w trakcie rejestracji. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
5.    Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do ABT-S na adres sklep@bodzio.waw.pl
6.    ABT-S  niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż strona internetowa.
7.    Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4.    Cel przetwarzania danych osobowych
1.    Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, jak również do wewnętrznych celów ABT-S dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym.
2.    W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.
5.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i sposób ich odwoływania
1.    Rejestrując się w sklepie ABT-S klient proszony jest o wyrażenie zgody zgodnie z klauzulami zamieszczonymi poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu, nazwa firmy, NIP przez ABT-S z siedzibą w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 6, 01-923, Warszawa
w celu realizacji zamówień dokonanych w sklepie www.bodzio.waw.pl w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań   promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili.
6.    Dane zbierane automatycznie
1.    Pliki Cookie („ciasteczka”)
Witryna ABT-S może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.

Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów.

Wykorzystywane pliki cookie  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
Pliki cookie nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

Witryna bodzio.waw.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Pliki tymczasowe

Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji.  Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.
 
Pliki stałe

- funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

- statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

Blokowanie plików cookie

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Brak takiej blokady oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.
2.    Google Analytics
Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookie stanowią dane dotyczące oglądalności stron  gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
7.    Prawa osób, których dane są przetwarzane
1.    Zgodne z ustawą, każdy klient firmy ABT-S ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.
8.    Przekazywanie danych osobowych
1.    Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przekazanie:
    danych osobowych niezbędnych do wysłania paczki, podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia tj. firmom dostarczającym zamówione towary (np. firmy kurierskie, Poczta Polska itp.) oraz innym podmiotom działającym na zlecenie ABT-S
    danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi płatności online.
9.    Zasady korzystania z usługi newslettera
1.    Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik ma prawo dopisania się do usługi newsletter także bez zakładania konta.
2.    W celu świadczenia usługi newsletter, ABT-S. pozyskuje od osób zainteresowanych adres email.
3.    Użytkownik może podać tylko i wyłącznie email, który należy do niego, niedopuszczalne jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób zapisujących się na usługę newsletter.
4.    Od  chwili zapisania się na usługe newsletter, na wskazany adres email, ABT-S przesyłać będzie kolejne edycje newslettera. W sytuacji, gdy użytkownik nie dokonał zgłoszenia chęci korzystania z usługi newsletter zobowiązany jest powiadomienia o tym ABT-S wysyłając informację na adres sklep@bodzio.waw.pl.
5.    Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.
6.    W celu usunięcia adresu email z bazy newslettera należy przesłać informację do ABT-S na adres sklep@bodzio.waw.pl z prośbą o usunięcie adresu.
7.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newsletter.
10.    Zmiany polityki prywatności
1.    ABT-S zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
1825200
Bodzio Gift sklep@bodzio.waw.pl tel. 501-953-272
Aktualna Data: 2020-01-22 04:27
© Gadżety na każdą okazję. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.